Regulamin serwisu - DrugiKrok.pl - bezpłatne, anonimowe kursy internetowe, które pomogą Ci w walce z uzależnieniem. Rozpocznij już teraz!

Regulamin serwisu

Wprowadzenie

Data aktualizacji: 23.03.2022

DrugiKrok.pl to serwis internetowy administrowany przez Stowarzyszenie Deorecordings z siedzibą w Wiśle. Dokładamy wszelkich starań, aby serwis ten był przyjaznym i bezpiecznym miejscem dla wszystkich odwiedzających. Zapraszamy cię do zapoznania się z jego regulaminem. Pojęcia, którymi się w nim posługujemy:

 • Gdy używamy sformułowań „my”, „nam” lub „nasz”, odnosimy się do Stowarzyszenia Deorecordings i podmiotów działających na jego zlecenie.
 • Serwis – oznacza stronę DrugiKrok.pl wraz ze wszystkimi jej funkcjonalnościami i świadczonymi usługami (artykuły, kursy, formularze itd.)
 • Użytkownicy: osoby korzystające w jakikolwiek sposób z Serwisu, w tym: posiadacze konta użytkownika, subskrybenci bądź odwiedzający. 

Ochrona prywatności

Masz prawo odwiedzać i korzystać z Serwisu bez konieczności ujawniania informacji o sobie. Możesz jednak zostać poproszony o założenie konta, aby uzyskać dostęp do pewnych treści, aplikacji, stron lub usług. Wypełniając formularz rejestracyjny, zgadzasz się na założenie konta i przestrzeganie zasad naszego regulaminu oraz polityki prywatności.

Naszym priorytetem jest ochrona praw Użytkowników, którzy udostępnili nam swoje dane osobowe. Bardzo zależy nam na twoim zaufaniu, dlatego stworzyliśmy osobny dokument, który opisuje procesy związane z przetwarzaniem przez nas twoich danych. Zapraszamy cię do zapoznania się z naszą polityką prywatności.

W celu zapewnienia maksymalnej przejrzystości w zakresie zasad korzystania z części Serwisu wymagającej rejestracji (założenia konta Użytkownika), wyodrębniliśmy je do osobnego dokumentu pod nazwą Warunki korzystania z usług w serwisie DrugiKrok.pl

Treści Serwisu

Treści Serwisu są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie publikacji prezentowanych w Serwisie w celach komercyjnych lub innych niż użytek prywatny, rozpowszechnianie, adaptacja wymagają naszej zgody na piśmie. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie treści Serwisu niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Nasz Serwis może zawierać linki do stron internetowych, które są prowadzone przez inne organizacje, sponsorów, dostawców treści czy reklamodawców. Klikając na link czy przycisk aktywujący stronę zewnętrzną, zostaniesz przeniesiony na strony, których nie kontrolujemy, a zatem nasz Regulamin oraz Polityka Prywatności na nich nie obowiązuje. Strona DrugiKrok.pl może również wykorzystywać usługi zewnętrzne do prezentowania treści lub prowadzenia badań (na przykład filmy bądź ankiety). Zastrzegamy, iż nie odpowiadamy za ich nieprzerwaną dostępność, a także za wszystkie wyświetlone za ich pośrednictwem treści (na przykład filmy proponowane po obejrzeniu klipu wybranego przez nas).

Jako że korzystając z Serwisu możesz aktywnie współtworzyć ich treść, prowadzić konwersacje i interakcje z innymi Użytkownikami zobowiązany jesteś do przestrzegania Regulaminu, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego, zwyczajów przyjętych w Internecie (tzw. netykiety) oraz dobrych obyczajów.

W szczególności jesteś zobowiązany do:

 • powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników;
 • powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;
 • niewykorzystywania Serwisu - również pośrednio - w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej/spamu;
 • powstrzymywania się od działań naruszających nasze dobre imię oraz podmiotów z nami współpracujących;
 • nieużywania w swoich wypowiedziach języka i zwrotów powszechnie uznawanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające normy współżycia społecznego;
 • niepodszywania się pod inne osoby;

Nasze prawa

Dołożymy wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całą dobę. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu ze względów technicznych.

Zastrzegamy sobie prawo do:

 • zmiany parametrów kont Użytkowników;
 • zmiany cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności;
 • okresowego wyłączenia Serwisu bez uprzedniego powiadomienia, związanego w szczególności z jego modyfikacją;
 • usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Serwisu lub całkowitego zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu;
 • zaprzestania świadczenia usług w ramach Serwisu bądź usunięcia konta Użytkownika, z ważnych przyczyn, a zwłaszcza naruszania postanowień Regulaminu.

Nasza odpowiedzialność

Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu ją wyłączających, nasza odpowiedzialność, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona do przypadków wyrządzenia szkody z naszej umyślnej winy oraz do wysokości poniesionej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści.

Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, nie ponosimy odpowiedzialności za:

 • formę oraz treść, w szczególności poprawność treści oraz materiałów umieszczonych w Serwisie przez naszych Użytkowników;
 • jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników lub inną osobę treści lub materiałów uzyskanych za pośrednictwem Serwisu;
 • prawidłowość działania zamieszczonych na łamach Serwisu narzędzi, w szczególności za wszelkie korzyści utracone przez Użytkowników w związku z nieprawidłowym ich działaniem;
 • utratę jakichkolwiek danych zamieszczonych przez Użytkowników na łamach Serwisu, bądź za ich pośrednictwem przekazywanych innym Użytkownikom, w szczególności utratę spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych;
 • prawidłowość danych udostępnionych przez Użytkowników innym Użytkownikom, jak również sposób ich wykorzystania przez innych Użytkowników;
 • uzyskanie przez podmioty trzecie dostępu do zbioru danych udostępnionych przez Użytkowników w następstwie usunięcia bądź pominięcia przez Użytkownika stosowanych przez nas zabezpieczeń powyższych danych;
 • skutki zainstalowania przez Użytkowników aplikacji pobieranych za pośrednictwem Serwisu;
 • niezgodne z prawem bądź licencją wykorzystanie aplikacji pobieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.

Zmiany regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszego Regulaminu. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie DrugiKrok.pl w zakładce „Regulamin”, w związku z czym zalecamy bieżące odwiedzanie naszej strony internetowej i monitorowanie aktualności zasad korzystania z Serwisu przez wszystkich naszych Użytkowników.

 Kontakt

Jeżeli nie znajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytania dotyczące Serwisu, bądź chcesz się z nami skontaktować napisz na adres kontakt@DrugiKrok.pl, bądź korespondencyjnie:

Stowarzyszenie Deorecordings
Malinka 65D/2
43-460 Wisła, Polska.