Uzależnienie od narkotyków - DrugiKrok.pl - bezpłatne, anonimowe kursy internetowe, które pomogą Ci w walce z uzależnieniem. Rozpocznij już teraz!

Nie jest możliwe wyznaczenie ścisłego, jednoznacznego podziału na twarde i miękkie narkotyki. Wynika to z faktu, że istnieją substancje psychoaktywne, których szkodliwość jest różnie oceniana przez specjalistów i instytucje zajmujące się problemem narkomanii. Są też organizacje, które całkowicie sprzeciwiają się wprowadzaniu jakiegokolwiek rozróżnienia na mniej i bardziej szkodliwe narkotyki  argumentując, że każda substancja tego typu niesie ze sobą ogromne ryzyko dla zdrowia i życia osoby uzależnionej.

Warto jednak zaznaczyć, że podział taki obowiązuje oficjalnie tylko w jednym kraju, Holandii, znanej ze swojego liberalnego prawa narkotykowego. W pozostałych krajach podobna klasyfikacja ma charakter umowny i nie jest regulowana prawnie.

W 2007 roku na łamach brytyjskiego pisma medycznego The Lancet opublikowano ranking substancji psychoaktywnych, które według naukowców mają największy potencjał szkodliwości. Zestawienie znacząco odbiega od podobnej klasyfikacji sporządzonej przez ONZ, na pierwszych trzech miejscach znajdują się:

  1. heroina
  2. kokaina
  3. barbiturany

Różnicę dostrzegamy na 10. miejscu, gdzie znajduje się marihuana (w klasyfikacji ONZ zaliczona do kategorii „najbardziej niebezpieczne”).

Tak samo na miejscu 12. znajduje się LSD (w klasyfikacji ONZ zaliczone do kategorii „najbardziej niebezpieczne”), oraz na miejscu 15. - ecstasy (w klasyfikacji ONZ zaliczone do kategorii „najbardziej niebezpieczne”).
Z kolei nie znajdziemy tutaj choćby fentanylu, który szczególnie w ostatnich latach sieje niesamowite spustoszenie i jest uważany powszechnie za jeden z najbardziej niebezpiecznych narkotyków.

Z tego zestawienia wynika jasno, że nie ma jasności co do kryteriów rozróżnienia tych narkotyków na miękkie i twarde.

Gotowy do startu?

Zapisz się do tego darmowego kursu!

Rozpocznij kurs